פניני באר בשדה פרשת פיקודי שבת שקלים ה’תשע”ד – ענייני הווים לעמודים והקשרם עם בני עשרת בני המן התלויים על הווים! – באנגלית!

לקראת שבת פרשת פיקודי – שבת שקלים - ה'תשע"ד שבת חזק – שבת מברכים חודש אדר ב'   פנינים מתוך 'באר בשדה' שבת פרשת פיקודי פרשת שקלים ה'תשע"ד   "ואת…

Continue Reading

פניני באר בשדה פרשת ויקהל ה’תשע”ד – הקשיים והניסיונות בהקמת המשכן – באנגלית!

ערב שבת פרשת ויקהל כא' אדר א' ה'תשע"ד יארצייט רבנו ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע   פנינים מתוך 'באר בשדה' פרשת ויקהל In this week’s Parsha, Parshas Vayakhel, we learn about…

Continue Reading

פניני באר בשדה פרשת כי תשא ה’תשע”ד – ימי פורים קטן פרזים ומוקפין – זהירות ממכשול עגל הזהב!!! – באנגלית!

לקראת שבת פרשת כי-תשא 'פורים קטן' ד'פרזים' וד'מוקפין' – ה'תשע"ד   פנינים מתוך 'באר בשדה' לקראת פרשת כי תשא 'פורים קטן' ד'פרזים' וד'מוקפין' וזה ה'קטן' 'גדול הוא'... The lights of…

Continue Reading