פניני באר בשדה פרשת ויקהל ה’תשע”ד – הקשיים והניסיונות בהקמת המשכן – באנגלית!

ערב שבת פרשת ויקהל כא' אדר א' ה'תשע"ד יארצייט רבנו ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע   פנינים מתוך 'באר בשדה' פרשת ויקהל In this week’s Parsha, Parshas Vayakhel, we learn about…

Continue Reading