לקראת שבת חזון – שבת פרשת דברים – ולקראת יום צום תשעה באב ה’תשפ”ב

לד’ הארץ ומלואה תבל ויושבי בה

מכאן – אומן – ליד ציון קדשו של מוהר”ן מברסלב זי”ע
שלוחה בזה ברכת שבתא טבא
ויהי רצון שצום החמישי ייהפך כבר בימינו ליום ששון ושמחה

ויהי רצון שיהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו
תחילה וראש לפדיון נפשנו
ולא ישמע עוד שוד ושבר…
ונזכה מעתה רק לשמוע ולהתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות
ובחודש ‘מנחם אב’ זה אבינו אב הרחמן ינחמנו…

חבר וידיד הי”ו
תהיה חכם! תהיה פיקח!
לנצל כראוי את השבת הקדושה הנכנס לפנינו
וכפי שכתב ה’אוהב ישראל’ מאפטא:
שבת זו היא הגדולה ביותר מכל שבתות השנה!!!
וכפי שכתב רבי אורי מסטרליק:
שהתפלות של השבת הזו בכוחה להעלות את התפלות של כל השנה כולה!!!

נו, חברים וידידים, אל תהיו בטלנים!
תעוררו רחמי שמים מרובים, הן בתפלות השבת הן בזמירות השבת,
שכבר יתעוררו עלינו בגילוי רחמי השם יתברך וירחם עלינו כרחם אב על בנים…

ולקראת מוצאי שבת ויום ראשון – יום צום תשעה באב
ברח לך גם אתה – בכל אותם השעות שיש ביום צום זה – אל אבינו אב הרחמן
שפוך נפשך ולבך ברחמים ותחנונים
שכבר ימהר ויחיש לגאלנו ויפדה אותנו פדות נפשנו במהרה במהרה

וכפי המובא בספר אמרי פנחס אות תסש”ט:
“כשיושבים בתשעה באב על הרצפה יש עת רצון גדול מאוד
ואפשר לפעול ישועה ורחמים על כל העניינים המצטרכים בגוף ונפש וממון”…

אל תהיה בטלן!
נצל את השעות של הלילה הזה והיום הזה לעורר רחמי שמים
על כל העניינים המצטרכים בגוף ונפש וממון בכל מכל כול

ולקראת שבת פרשת דברים
שבת חזון
השבת השלישית של שלושת השבתות של ימי בין המצרים
ערב יום צום החמישי יום תשעה באב ה’תשפ”ב
מצורף
פניני באר בשדה
בשדה הפרשה

מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים – שבת חזון

גוגל דרייב:
https://did.li/XDkTY
בוקס:
https://did.li/6m0qlפניני באר בשדה
מי הבאר
מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים – שבת חזון
על פי הכללים של הסוד הגלוי

בוקס:
https://did.li/x1eaa
גוגל דרייב:
https://did.li/4m0ql

פניני באר בשדה
שושני השדה
מתוך התבוננות במשניות
של פרק ג’ ממסכת אבות – מחזור ג’

בוקס:
https://did.li/ZDkTY
גוגל דרייב:

https://did.li/06XYH

פניני באר בשדה
מתוך התבוננות בפסוקי מגילת איכה
לקראת יום צום תשעה באב

גוגל דרייב:
https://katzr.net/49377f
בוקס:
https://katzr.net/387c12

מקבץ שיעורים
ובהם שיעורים, שיחות, וקומזיצים
חודש מנחם אב ה’תשפ”ב

באמצעות ‘בוקס’:
https://katzr.net/bdb277
ובאמצעות ‘גוגל דרייב’:
https://katzr.net/a0da94

בברכת: “והסירותי מחלה מקרבך”
=-=-=-=-=-=-=-=
*****
כל איש אשר ידבנו לבו
והיה מעשה הצדקה – שלום
לינק לתרומות לפעילות ‘באר בשדה’:

https://katzr.net/da0272

תודה מראש
ברוך מרדכי
(מוטה)
פראנק

תזכו למצוות
ויהי נועם ד’ א’ עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו
*******
להתעדכן ולהיות בקשר
https://linktr.ee/motafrank

באר בשדה | Israel | +972526608549

Leave a Reply