באר בשדה
שיעורים, שיחות, מאמרים,
בתורתו של רבי נחמן מברסלב ותלמידיו זי"ע שנמסרים על ידי הרב ברוך מרדכי (מוטה) פראנק

מה אתה מחפש ?