לקראת שבת פרשת נח ה’תשע”ג

Print Friendly, PDF & Email

אוי! המבול… המבול…
אוי! הבלבול הדעת הגדול והעצום השוטף את כל העולם כולו…

מה עושים?

אההה! נס שיש תיבת נח… תיבת נח…
המקום היחיד ששם אפשר להינצל מבלבול הדעת הנורא והעצום הזה…

מה זה? איפוא זה?
זה אורו של מלך המשיח…

300 מאות אורכו = ש
50 אמה רוחבו = נ
30 אמה קומתו = ל
1 אמה מלמעלה = א

ובשם ר’ שמשון מאוסטרפול מובא:
כי בדור המבול לקחו הרשעים והחטאים הללו רק את אותיות הארס של הנח”ש והסמ”אל… שהם הח’ מהנח”ש, והס”מ מסמא”ל, ונהפך להיות להם לחמ”ס… כי מלאה הארץ חמ”ס מפניהם…
והתיקון היה בעשיית התיבה, על כל חלקיה ודקדוקיה, ולהוציא בכך שוב את כל הניצוצות מבין הסטרא אחרא, לכן פירטה התורה את כל פרטיה, לומר לנו שבבנית התיבה הצליחו לתקן שוב את אותיות הח’מ”ס, בכוח שאר האותיות הממותקות, שמרומזים במידות התיבה… אותיות ש’ נ’ של נח”ש, וא’ ל’ של סמא”ל, ובזה מיתקו את הנח”ש ואת הסמא”ל והחזירו עטרה ליושנה…

כתיבת תגובה