מכתב הבהרה בקשר לר’ לייזר ברלנד הי”ו

  • Post author:
  • Post category:מאמרים
Print Friendly, PDF & Email

בס”ד

ימי ספירת העומר
ה’תשע”ג

 

חבר וידיד הי”ו

 

 

חברים רבים בקשו ממני לקבל
הבהרה, לכל אותם סיפורי ‘לשון הרע’ ו’רכילות’, שכולי תקווה גדולה שבסופו של יום תתברר
שזה בעצם היה כל כולו רק ‘הוצאת דיבה’… וכתוצאה מכך מתנהל כעת מצב של ‘ביזיונות’
ו’שפיכות דמים’ קשים מנשוא על ר’ לייזר ברלנד הי”ו, ועל משפחתו הי”ו,
ועל קהילה גדולה בישראל הי”ו.

 

הסתפקתי תחילה מאוד אם כדאי לי
להתייחס לכל זה או לא. גם מפאת חובת השמירה על כבודו של אדם ומשפחה וקהילה גדולה
בישראל, אבל אחרי מחשבה, החלטתי להתייחס להגיב ולהבהיר.

 

האמת היא, שבהתחלה הייתה
החלטתי להבהיר את הדברים רק באותם פורומים בכמה מאמצעי התקשורת השונים, שבהם
הכפישו מאוד את שמו. ואכן כך עשיתי. אבל כעת, אחרי שהתברר לי לצערי, שיש אנשים
מסוימים, גם כאלו שהיו קרובים אליו ביותר, שיש להם אינטרס עליון לגרום לכך שהסיפורים
וה’שמועות’ הללו יתפרסמו ויפוצו לכל עבר, וזה גרם לכך שבתקופה האחרונה גם בתוך
המחנה פנימה, בין יראי ד’ וחושבי שמו, כבר לא מפסיקים לדבר ולברבר בכל עבר ופינה
על הנושא הכאוב הזה (ולא רק, כבעבר, בפורומים של אמצעי התקשורת השונים, ובתקשורת
הכללית, שרוב החרדים לדבר ד’ מתנזרים מהם), הגעתי למסקנא, להתייחס לזה ולהבהיר את
הדברים, גם כמענה לתשובה לכל חבריי וידידיי הי”ו המקבלים ממני עדכונים שוטפים
באמצעות הדוא”ל.

 

אשתדל להבהיר את הדברים בכמה
שיותר קיצור ותמצית.

 

ואם שגיתי והוא רחום יכפר עוון.

 

ובכן:

<![if !supportLists]>1)
<![endif]>כל עוד לא מתבררים ה’שמועות’
הללו בעדים כשרים ונאמנים, ועל פי אמות מידה של חקירה ודרישה על פי דעת
תורה והלכה, הרי שלא רק שלא חייבים להאמין לכל השמועות, אלא שאולי, כנראה, על פי ההלכה,
גם אסור להאמין לכל השמועות, ובוודאי לא לקבל אותם כדבר מוחלט. כל זה גם אם היה
מדובר על אדם פשוט מישראל, ק”ו כאשר מדובר על אדם שהיה מוחזק עד היום כתלמיד
חכם עובד ד’, וכבר אמרו חכמים
(ברכות יט): אם ראית תלמיד חכם שעבר
עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בוודאי עשה תשובה… ולכן, כל אלו שפרסמו,
וממשיכים לפרסם, כל דבר שלילי נגדו, הרי שהם עוברים בשאט נפש, ומכשילים גם את
הרבים לעבור, על עברות חמורות של ‘לשון הרע’ ו’רכילות’ ו’הוצאת דיבה’ ו’חילול שם
שמים נורא ואיום’ ו’בזיון כבוד תלמיד חכם’. כל זאת נאמר על אף כל ההתנגדויות שהיו
נגד ר’ לייזר  כבר בעבר, מהרבה גדולי ברסלב,
בכל מיני ענייני הנהגה אחרים קיצוניים וכדומה. כי הרי בכל זאת, כל אדם
מישראל, כאמור, יש לו חזקת כשרות, ובוודאי אדם כמוהו. ובמיוחד, בכל הנוגע על הוצאת
והפצת ה’לשון הרע’ ו’הרכילות’ ו’הוצאות הדיבה והשם הרע’ הנוכחי, הרי זה יותר
מחמישים שנה שמכירים את ר’ לייזר אלפים ורבבות מישראל, וזה עשרות בשנים שגם הצליח
להחזיר בתשובה אלפים מבני ובנות ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ולא שמענו מעולם
שיהיה מי שיבוא עליו בעלילה ובשמועה מעין זו… ולכן, על אף, שכאמור, היו
רבנים מתוך ברסלב שהתנגדו לכל מיני הנהגות קיצוניות אחרות שלו בהרבה
תחומים, ובמיוחד בעניינים שבין אדם לחברו, אבל שמועה מעין זו – לעבור על עבירות
חמורות שבחמורות בעניני קדושה וטהרה – לא שמענו ולא ראינו עד היום הזה…
ולכן, בוודאי שיש איסור חמור לשמוע ולקבל את השמועות הללו. ובוודאי שאחרי עשרות
שנות לימוד התורה ועבודת ד’ ומסירות נפש בהרבה תחומים בענייני עבודת ד’, גם
בעניינים שבין אדם לחברו וגם בעניינים שבין אדם למקום, שאין זה מן היושר ומן האמת להחליט
פתאום החלטה ברורה ולומר שמתברר כעת למפרע שכל העבודת ד’ ולימוד התורה שלו ביחיד
וברבים היה הכל שקר וכיסוי למעשים מעין אלו… ואולי, כל מי שמגיע לאזניו שמועות
הללו מוטלת עליו החובה לעשות בעניין זה בירור הלכה אצל רבנים פוסקי הלכה מוסמכים,
אם על מציאות ועת כזאת, אחרי שהשמועה כבר יצאה והגיע לאזניו, האם יש מקום כעת על פי
ההלכה להתנהג עם הכלל: “שצריך רק לחשוש” – “למיחש מיבעי”.

 

<![if !supportLists]>2)
<![endif]>במיוחד, כאשר יש גם ‘רגליים לדבר’
שה’עדויות’ ו’השמועות’ הפורחות אינם נכונות, ויש להם, אולי, מטרה אחרת לגמרי… כי
רוב השמועות הם מאנשים ‘תמהוניים’.. ויש מהם שהם בעיני, לפחות ‘קצת’ ‘מפוקפקים’ (כדוגמת
אנשים שהיו בעבר, ויש גם כאלה שהם עדיין בהווה, מכורים לסמים ולאלכהול…).
ובמיוחד, כאשר המצב שם בחיי הקהילה, בשנתיים האחרונות, היא מצב של ‘בוקה ומבוקה ומבולקה’
בכל מה שנוגע לענייני ממונות, מחלוקות ומריבות כמעט בכל תחום. ויש מקום לומר שיש
כאן ‘חשבונות נוספים’ של ‘נקמנות אישית’ ו’חיסולי חשבונות’…

 

<![if !supportLists]>3)
<![endif]>זאת ועוד, ואולי גם בעיקר ובמיוחד,
מי שמכיר את ר’ לייזר בשלושים השנים האחרונות יודע לומר שהוא כזה נפש מורכבת ומסובכת
ולא מובנת, ויהיו שיאמרו שהוא גם נפש של טירוף… (ובכדי שדבריי יהיו מובנים היטב,
אשתדל להבהיר במקצת את דבריי: מי יכול לקחת אחריות על עצמו ולהקים ישיבה וקהילה של
אלפי נפשות בתוככי עיר העתיקה בירושלים בין ערביים צמאי דם אם לא נפש מורכבת ומסובכת
הגובלת בטירוף כמו נפשו של ר’ לייזר… ומי יכול לקחת על עצמו אחריות ולנסוע, פעם
אחר פעם, יחד עם מאות אנשים עם פספורטים מזויפים לתוככי רוסיה הקומוניסטית בכדי
להביא אותם לקברו של ר’ נחמן באומן אם לא נפש מורכבת ומסובכת הגובלת בטירוף כמו
נפשו של לייזר… ומי יכול לקחת על עצמו אחריות כבדת משקל ולשלוח עשרות אנשים מידי
לילה להיכנס לתוככי ‘שכם’ לקברו של יוסף, ‘חלחול’ לקברו של גד החוזה ונתן הנביא, ול’בית
לחם’ למצבת קבורת רחל, כאשר מסביב שוכנים ורובצים מחבלים צמאי דם אם לא נפש מורכבת
ומסובכת הגובלת בטירוף כמו נפשו של ר’ לייזר… ומי יכול להתנהג בהתנהגות של ביטול
כל רצונותיו העצמיים מול כל אדם הבא מולו, בכל עניין ובכל תחום, ולבטל כל רצונותיו
ומחשבותיו והשקפותיו העצמיים מול כל אחד ואחד, אם לא נפש מורכבת ומסובכת הגובלת
בטירוף כמו נפשו של ר’ לייזר… ומי יכול להתנהג בהתנהגות של גלגול על הרצפה ממקום
עומדו בתפלה עד הבימה של הספר תורה, ביום הכיפורים, כאשר נתנו לו עלייה לתורה, אם
לא נפש מורכבת ומסובכת הגובלת בטירוף כמו נפשו של ר’ לייזר…). ולכן, יש מקום
לומר שהוא גם היה מסוגל לעשות את זה בכוונה תחילה… זאת אומרת: ר’ לייזר היה
מסוגל לסובב בכל מיני תחבולות וטריקים, וללכת על קצה הגבול של המותר והאסור,
וכל זה בכדי לגרום לכך שיצא עליו שם רע כזה, והוא עוד ימשיך כל הדרך לשכנע את כל
מי שבא במגע איתו שאכן הוא חטא והחטיא… זה נשמע קצת דמיוני ומופרך, אבל כל מי
שמכיר אותו בשלושים השנים האחרונות יודע שהוא מסוגל לעשות גם דברים כאלה – ואם תשאל:
למה? מה המטרה שלו? אז יהיו שיאמרו שזה נועד בכדי לקבל ביזיונות לכפרת עוונות… ויהיו
שיאמרו שזה נועד בכדי לקבל ביזיונות בכדי לזרז גאולה וישועה… ויהיו שיאמרו שזה
כנראה בגלל ‘שיגעונות של גדלות’… (ואולי, הוא נתפס לקיצוניות כזאת, על פי הבנתו
את דברי רבנו בליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה רס’ עי”ש היטב, ועיין גם
בח”ב תורה פג’ בסופו). כי הוא באמת טיפוס שהכי קשה ומסובך להסביר ולהבין, והוא
באמת טיפוס כזה לא נורמלי, וכזה לא צפוי, עד שאפשר בהחלט להאמין עליו שהוא מסוגל
לעמוד מאחורי כל הסיפור ההזוי הזה… אני לא אומר בוודאות שזה אכן האמת – אבל אני
אומר: שאסור לקבל את ה’לשון הרע’ ו’הרכילות’ ו’הוצאת הדיבה’ ו’השם רע’ על ר’ לייזר
גם בגלל שיש עדיין מקום לומר שאולי, גם זה חלק מחלקי ה’פזל’… כי הוא, כאמור, כזה
איש מסובך שהוא מסוגל גם לשכנע כמה מתלמידיו ומתלמידותיו שיעלילו עליו דבר כזה, והוא
יעשה איתם דברים עד קצה האחרון של המותר והאסור בכדי “לאמת” את
העלילה… והוא עוד ישכנע אותם שבזה יהיה להם חלק בגאולה ובכל הגן עדן שלו…

 

<![if !supportLists]>4)
<![endif]>ועל כולם, מה שנוגע למעשה
לכל אחד ואחד: גם אם, חלילה, יתברר, בעדות כשרה ובדרישה וחקירה על פי דעת תורה
והלכה, שאכן ר’ לייזר נכשל… הרי זה בוודאי ‘מוסר השכל’ נורא ואיום… עד כמה אין
לאף אחד בעולם ‘ביטוח’ שהוא לא ייכשל… כי אם תלמיד חכם ועובד ד’ כזה יכול להיכשל
– מה כבר יאמרו כאלו שהם לא כל כך תלמידי חכמים ועובדי ד’… ולכן, המסקנה המתבקשת
היא: להיזהר ולהישמר מעתה בכל ה’גדרים’ שגדרו לנו חז”ל, בכל מה שקשור עם איסור
‘ייחוד’, ובכל מה שקשור בזהירות עצומה בכל הנוגע לכל תחום של ‘להתחשב באמת בצורכי
הזולת’, ובכל הקשור לכלל העניינים של ‘בין אדם לחברו’, וכל כדומה לזה… ואם נצא מכל
הסיפור הקשה והכואב הזה רק עם מסקנא זאת: והיה זה שכרו של ר’ לייזר!

 

ולא אמנע את עצמי מלהוסיף
עוד כמה הבהרות (במיוחד מה שנוגע לסעיף 3), גם בכדי לא להוציא מכשול תחת ידי. ואשתדל
להבהיר את דבריי ביתר שאת, כי חלילה לי, ולרגע לא חשבתי, שאפשר באמצעות מעשים
מגונים שכאלה להביא גאולה וישועה… וכל מה שכתבתי והבהרתי היה כדלהלן:

 

<![if !supportLists]>5)
<![endif]>כל מי שמכיר את ר’ לייזר טוב
ב 30 השנים האחרונות, יודע להבחין, שהאדם הכריזמטי הזה, הוא נפש מסובכת לא פשוטה. ואני
אישית לא מכיר עוד סוג נפש כזאת. ויש לו בהחלט את הנתונים הללו, שאפשר לומר עליו,
שאולי, הוא עצמו עומד מאחורי כל הפצת השמועה הרעה הזאת עליו. כי אולי הוא חשב
לעצמו, שכאשר יצא עליו “שמועה זדונית” שכזאת, ויהיו לו ביזיונות כאלו…
זה יכפר על הדור, וזה יזרז את הגאולה… ולא שחלילה ו”המעשים עצמם”
יביאו את הגאולה, כי הרי בעצם, לפי קו החשיבה הזאת, הרי ש”לא היו מעשים כאלו
מעולם”, אלא, כאמור, הוא עצמו גרם לכך ש”ייראה כאילו והיו, חלילה, כאלו
מעשים”… ובעקבות הביזיונות שהוא יעבור בעקבות השמועות הללו… והוא יצליח
גם לשתוק על הביזיונות, זה מה שיגרום כפרת העוונות.

 

<![if !supportLists]>6)
<![endif]>והבהיר מעל לכל ספק: גם אם
אלו היו מחשבותיו ומטרותיו של ר’ לייזר, הרי שאני בוודאי לא מסכים איתו גם לכך… ואני
מאד מיצר על כך… בין היתר גם בגלל חילול ד’ הגדול שנגרם מכך, ולא פחות חמור
חילול שם רבנו בעולם כולו, וגרימת נזקים חינוכיים לרבים מבני ובנות ישראל… אבל
בהחלט יכול להיות שגם זה הוא חלק מה’פזל’ של תמונת הפרשייה העגומה הזאת.

 

<![if !supportLists]>7)
<![endif]>ובעניין שרבים שואלים האם
במצב כזה מותר להם עדיין להסתובב סביב ר’ לייזר, ולשמוע תורותיו, ולצטט מדבריו?
שוב, הבהיר ואומר: היות שאני מקווה מאוד, ועוד רבים רבים אחרים מקווים מאוד כמוני,
שבסופו של יום תתברר, שר’ לייזר אכן לא חטא ולא החטיא שום אדם בעולם, בכל הנוגע
לשמועות הרעות שמפיצים עליו כעת… והיות שבעיניי, ר’ לייזר הוא טיפוס מורכב מאוד,
שכאמור, אפשר לומר עליו שהוא בעצמו גם ארגן את כל הפרשייה בתחכום רב… ולכן, היות
שיש עדיין, כעת, מקום לומר כל זה עליו, מכאן נובע החשיבה אצלי שעדיין כל מי שמחליט,
בכוח בחירתו האישית, שהוא רוצה להמשיך להסתופף בצלו, על אף כל ההנהגה הקיצונית שיש
בסביבתו, ולהמשיך להאמין בצדקתו ובכוחו הרוחנית, ולשמוע את דברי תורתו – מותר לו בהחלט
להמשיך ולעשות זאת
.

 

<![if !supportLists]>8)
<![endif]>ומעניין לעניין, נקודה נוספת
למחשבה זו
: הרי אי אפשר להתכחש, כי גם ברגע זה, ר’
לייזר ממשיך ללמוד ולהתפלל רוב שעות היום והלילה… וממשיך לגרום גם לכל שומעי
לקחו ללמוד ולהתפלל ולקיים מצוות… ולא שמענו ולא ראינו ממנו שהוא גורם למישהו להיכנס
לדמיונות של ‘שבתאות’… בכל הקשור לפרשה העגומה הזאת.

 

<![if !supportLists]>9)
<![endif]>זאת ועוד, בדרך כלל כאשר בן
אדם ‘באמת’ נכשל במעשים מעין אלו, כפי מה שמפיצים כעת על ר’ לייזר… ובמיוחד כאשר
זה גם מתפרסם בקנה מידה כזאת, זה, בדרך כלל, עלול לשבור אותו ולרסק אותו נפשית
שכלית מוראלית… והנה, אצל ר’ לייזר קורה ההיפך הגמור, הוא ממשיך בשלו בכל ענייני
לימוד התורה וכלל ענייני עבודת ד’ – זה הרי אומר דרשני?! וכל זה מראה עד כמה הוא
באמת נפש מורכבת ומסובכת ביותר…

 

<![if !supportLists]>10)
<![endif]>זאת ועוד הנני חייב להבהיר, בכדי
להסיר לעז של מתנגדיו מפיצי השמועות הרעות נגדו שכאילו וחלילה מדובר כאן ב’שבתאות’
וכל כיוצא בזה, לכן אבהיר את דבריי למען הסר כל ספק: אם, חלילה וחס, תתברר, שכל
הסנגוריה שניסיתי לסנגר אינו אמת, וחלילה וחס תתברר, בחקירה ודרישה על ידי עדים
נאמנים על פי כללי תורה והלכה, שהעדויות של המעידים אכן דברי אמת הם, הרי בראש
וראשון צריך לומר ברורות שבודאי שיש מקום לתשובה גם לאיש כזה, ובפרשת ויקרא למדנו ‘אשר
נשיא יחטא’, וחז”ל מוסיפים: ‘אשרי הדור שהנשיא מתוודה על שגגותיו ועל
זדונותיו”… ולכן, גם איש כזה יכול עדיין לשמש ולהיות נשיא בישראל!!! אבל,
אם, חלילה, כאשר תתברר שהיה כאן חטא אמיתי, ולא רק רצון וחשיבה של להכפיש את עצמו
וקבלת ביזינות וכו’… ויתברר, חלילה, שהחטא גם היה מלובש במחשבות משיחיות של
אצילות וכל כדומה לזה… ויתברר גם שאין כאן וידוי ברבים של חרטה ובושה וקבלה
לעתיד… או אז אני ודאי מזדהה לחלוטין להשקפה שאיש כזה יפסל לחלוטין מלשמש עוד כרב
וכדמות, כי הרי אז זה בוודאי כבר תהיה סטייה של ‘שבתאות’… ויהיה אסור, לרוב
האנשים, להתקרב אליו ולשמוע ממנו תורה. כי אז כבר צריך להיות בדרגת ר’ מאיר שלמד
תורה מאלישע בן אבויה גם כאשר יצא בגילוי לתרבות רעה
.
כולי תפלה ובקשה ותקווה שהפרשיה העכורה והמסובכת הזאת תתברר בקרוב
מאוד על הצד הטוב שלה, ויוסר מהר חרון אף השם מעל כל בני ישראל.

 

ולסיכום, אבהיר שוב:

 

היות, שעד היום הזה, יחד עם
כל הביקורת שהיה להרבה מרבני ברסלב נגד כל ההנהגה הקיצונית של ר’ לייזר, אבל רוב
רובם של רבני ומשפיעי ברסלב, כמו גם גדולי ישראל ורבניו, היו נפגשים אתו ויוצאים
מהתפעלות מהבקיאות שלו, מהגאונות שלו, מהעבודת ד’ שלו, מהחזרה בתשובה של אלפי איש
דרכו, וממעשה החסד שלו… ושוב, על אף שהיה להם גם ביקורת נגדו, ובמיוחד נגד
הגישה הקיצונית שלו בכל תחום… והיו גם כמה מרבני ברסלב שממש נלחמו בו בכל
מיני עניינים פנימיים של ההנהגה בברסלב, אבל כולם הודו ואמרו שהוא תלמיד
חכם גדול ועובד ד’… היו כאלה שטענו הרבה שנים שהוא פשוט “יותר מידי
גאון” ועל גבול של ה’שיגעון’… אבל זה ברור, שזה כמעט חמישים שנה שמכירים
אותו רבבות בני ובנות ישראל, ואף פעם לא יצא עליו שום שמועה רעה ושום הוצאת דיבה
שכזאת, שהוא, חלילה, חשוד לעבור על איסורים ומעשים שכאלו…

 

כל זה, יחד עם עוד סניפים נוספים,
גם אלו המפורטים לעיל, מביאים אותי לכלל החלטה, שכל עוד כל השמועות נגדו הם רק בגדר
‘שמועות’, ולא התבררו בבירור אמתי, על ידי עדים כשרים ונאמנים באמצעות דרישה
וחקירה על פי כללי תורה והלכה, הרי שמוטלת עלי, ועל כולם, חובת הזהירות, לא
לקבל את ה’לשון הרע’ ו’הרכילות’ ו’הוצאת הדיבה’, ועדיין מוטלת חובה על כולנו ‘לדונו
לכף זכות’ (לא את המעשים שמייחסים אליו… רק אותו בעצמו…) אני בכל אופן
מקווה מאוד, שתתברר מהר מאוד האמת, שהוא אכן לא חטא ולא פשע…

 

 

והיות שנמצאים אנחנו כעת בימים
אלו של “ספירת העומר”, בוודאי חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כולנו
כאחד לברוח עד קצה האחרון מלהרבות מחלוקת בישראל. וחובה מוטלת על כל אחד לברוח עד
קצה האחרון מלהכפיש כל אדם בישראל, ק”ו תלמיד חכם, ומשפחה גדולה בישראל,
וקהילה שלמה בישראל… והעם היהודי בכל העולם כולו נוהג בימים הללו כמה וכמה
מנהגי אבלות ומתאבל על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא… ואנחנו צריכים
בכל שנה לתקן את הפגם הנורא הזה, של “לא נהגו כבוד זה בזה”…
ולהיות מתלמידיו של רבי עקיבא שאמר: “זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך
כמוך”… ומתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי שאמר: “אנן בחביבותיה
תליא מילתא
“…

 

 

ויהי רצון, שמשמים יערו
עלינו רוח טהרה ממרום, להרבות תמיד שלום ושלווה אהבה ואחווה ורעות בין אדם לחברו
ובין איש לאשתו. ונקיים בשלמות את דברי רבנו רבי נחמן מברסלב זי”ע
ותלמידו הנאמן ר’ נתן מברסלב זי”ע, שמדברים הרבה בספריהם, על החובה
התמידית שמוטלת על כל אחד ואחד להשתדל ולדאוג שיהיה תמיד קשר של אהבה וחיבה בין כל
חלקי כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ובכך נקרב ישועתן וגאולתן של ישראל
במהרה מתוך רחמים וחסדים, עד ישלח לנו גואל צדק ממרומים, למהר ישועתנו ופדות נפשנו.

 

 

ובזה אקווה שתרמתי את חלקי,
ויצאת ידי חובתי, להיות מכלל מזכי הרבים,

ולגרום לבטל מחלוקת מישראל,
ולהרבות אהבה ושלום בין כל בני ישראל.

 

 

ברוך מרדכי

(מוטה)

פראנק

כתיבת תגובה