שיעור הכנה לפסח – שבירת תאוות הממון

ערב שבת ויקהל פיקודי – חזק – החודש – מברכים חודש ניסן

ליל שישי ערב שבת ויקהל פיקודי
– בעברית ויידיש –
בבית הכנסת אור שלמה מרכז החסידות בפמונה מונסי

Leave a Reply