רב שיח של שאלות ותשובות – עם הרב פנחס בונקר והרב מוטה פראנק – עם קבוצת אברכים בקרית ספר מודיעין עילית

ימי החנוכה שנת תשפ”א

Leave a Reply