‘הכנה לפורים’ לפני בחורי חמד ישיבת ‘אבני קודש’ בשכונת ‘נחלאות’ בירושלים

ליל ה’ ט’ אדר ה’תשפ’ג
– בעברית –
‘הכנה לפורים’ לפני בחורי חמד ישיבת ‘אבני קודש’ בשכונת ‘נחלאות’ בירושלים

Leave a Reply