גודל מעלת יום צום תענית אסתר ודברי הצומות וזעקתם וגודל מעלת יום שמחתן של ישראל יום שמחת הפורים…

ליל תענית אסתר ה’תשפ’ג
– ביידיש –
שיעור הכנה באמצעות ה’זום’ הכנה לימי הפורים
גודל מעלת יום צום תענית אסתר ודברי הצומות וזעקתם וגודל מעלת יום שמחתן של ישראל יום שמחת הפורים…

Leave a Reply