…קח לך סמים? …אט זענען 3 תנאים

דער ווייטאגליכער און צעמישטער מציאות פונעם שטורעמישן לעבן אין אונזער דור

Leave a Reply