פניני באר בשדה – ‘שושני השדה’ – שבת פרשת משפטים שקלים שבת מברכים חודש אדר ה’תשפ”ג

הכנה לימי הפורים המתקרבים ובאים

Leave a Reply