פניני באר בשדה – שושני השדה – פרשת כי תשא שבת פרשת פרה אדומה – על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה נה

פניני באר בשדה – שושני השדה – פרשת כי תשא שבת פרשת פרה אדומה

Leave a Reply