פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות ב’משניות’ של פרקי אבות פרק ד’

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות ב’משניות’ של פרקי אבות פרק ד’

Leave a Reply