פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפרקי אבות פרק ו – ובו גם הכנה לימי חג השבועות חג מתן תורה

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפרקי אבות פרק ו – ובו גם הכנה לימי חג השבועות חג מתן תורה

Leave a Reply