פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת משפטים – ובו גם הכנה גדולה לימי הפורים

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת משפטים – ובו גם הכנה גדולה לימי הפורים

Leave a Reply