פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בשלח על פי הארת יום המסוגל יום טו’ בשבט

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בשלח על פי הארת יום המסוגל יום טו’ בשבט

Leave a Reply