פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וארא – להתאזר בכוח הסבלנות והציפייה לישועה עד לגאולה השלמה

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וארא – להתאזר בכוח הסבלנות והציפייה לישועה עד לגאולה השלמה

Leave a Reply