פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל פיקודי – שבת חזק – שבת החודש – שבת מברכים בו ראש חודש ניסן

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל פיקודי – שבת חזק – שבת החודש – שבת מברכים בו ראש חודש ניסן

Leave a Reply