פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויחי ברכתו של יעקב לשנים עשרה השבטים

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויחי ברכתו של יעקב לשנים עשרה השבטים

Leave a Reply