פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ שבת מוצאי חנוכה והכנה לליום המסוגל ‘זאת חנוכה’

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת מקץ שבת מוצאי חנוכה והכנה לליום המסוגל ‘זאת חנוכה’

Leave a Reply