פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב הכנה לחנוכה – להתבונן מדרכיו ומעשיו של יעקב אבינו איך הצליח להחזיק מעמד בכל עת מצוא גם במעבריו הקשים עם צאצאיו

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישב הכנה לחנוכה – להתבונן מדרכיו ומעשיו של יעקב אבינו איך הצליח להחזיק מעמד בכל עת מצוא גם במעבריו הקשים עם צאצאיו

Leave a Reply