פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא – ללמוד דעת ותבונה חיזוק עידוד תקוה ונחמה מיעקב אבינו עליו השלום

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא – ללמוד דעת ותבונה חיזוק עידוד תקוה ונחמה מיעקב אבינו עליו השלום

Leave a Reply