פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת חיי שרה – ללמדנו בינה, עצות דעת ותבונה, מאורחותיהם של אברהם ויצחק

פניני באר בשדה – שושני השדה – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת חיי שרה – ללמדנו בינה, עצות דעת ותבונה, מאורחותיהם של אברהם ויצחק

Leave a Reply