פניני באר בשדה – שבת פרשת טהרת המצורע – שבת הגדול – ובו מלוקטים גם פנינים נפלאים בגדולת האורות של ימי חודש ניסן וימי ערבי פסחים וליל הסדר וימי חג ימי הפסח

פניני באר בשדה – שבת פרשת טהרת המצורע – שבת הגדול – ובו מלוקטים גם פנינים נפלאים בגדולת האורות של ימי חודש ניסן וימי ערבי פסחים וליל הסדר וימי חג ימי הפסח

Leave a Reply