פניני באר בשדה – סגולות הימים של ‘ערב ראש חודש סיון’ ו’ראש חודש סיון’ ‘יום המיוחס’ ‘שלושת ימי ההגבלה’ ו’יום האחרון של ימי ספירת העומר’ ו’ליל ויום חג השבועות’

פניני באר בשדה – סגולות הימים של ‘ערב ראש חודש סיון’ ו’ראש חודש סיון’ ‘יום המיוחס’ ‘שלושת ימי ההגבלה

Leave a Reply