פניני באר בשדה – מי הבאר – פרשת שלח – מתוך התבוננות בפסוקי הפרשה על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – פרשת שלח – מתוך התבוננות בפסוקי הפרשה על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply