פניני באר בשדה – מי הבאר – פרשת נשא – השבת שלאחר ימי חג השבועות – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – פרשת נשא – השבת שלאחר ימי חג השבועות – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply