פניני באר בשדה – ‘מי הבאר’ על פי הכללים של ‘הסוד הגלוי’ – שבת פרשת משפטים-שקלים – שבת מברכים חודש אדר ה’תשפ”ג

זאת התורה אדם – לעולם יהא אדם..

Leave a Reply