פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת אמור ובו גם מצוות ספירת העומר על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת אמור ובו גם מצוות ספירת העומר על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply