פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת במדבר והכנה לימי חג השבועות – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת במדבר והכנה לימי חג השבועות – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply