פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply