פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויגש על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’ – ללמוד דעת ותבונה ודרכי שלום מיוסף הצדיק איך לדבר רק מתוך ‘כאב’ ולא, חלילה, מתוך ‘כעס’

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויגש על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’ – ללמוד דעת ותבונה ודרכי שלום מיוסף הצדיק איך לדבר רק מתוך ‘כאב’ ולא, חלילה, מתוך ‘כעס’

Leave a Reply