פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסקי פרשת מקץ שבת מוצאי חנוכה על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסקי פרשת מקץ שבת מוצאי חנוכה על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

Leave a Reply