פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישלח על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’ – ללמוד מאבינו יעקב איך לחיות בביטחון מוחלט בהוי’ה אלוקי ישראל יחד עם מצוות ההשתדלות הראויה

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת וישלח על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’ – ללמוד מאבינו יעקב איך לחיות בביטחון מוחלט בהוי’ה אלוקי ישראל יחד עם מצוות ההשתדלות הראויה

Leave a Reply