פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי – ללמוד מאבינו יעקב תכסיסי מלחמה להינצל מכל רע

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויצא על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי – ללמוד מאבינו יעקב תכסיסי מלחמה להינצל מכל רע

Leave a Reply