פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נח על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי – למצוא דרכים ועצות להינצל מהסכנות הגדולות שיש כעת, על כלל ישראל, גם בארץ ישראל וגם בכל העולם כולו

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נח על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי – למצוא דרכים ועצות להינצל מהסכנות הגדולות שיש כעת, על כלל ישראל, גם בארץ ישראל וגם בכל העולם כולו

Leave a Reply