פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בראשית – על פי כללי ותכני הסוד הגלוי – לאור המאורעות הקשות והנוראות שעובר על בני ישראל תושבי ארץ ישראל

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בראשית – על פי כללי ותכני הסוד הגלוי – לאור המאורעות הקשות והנוראות שעובר על בני ישראל תושבי ארץ ישראל

Leave a Reply