פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נצבים-וילך – סוף השנה וראש השנה על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת נצבים-וילך – סוף השנה וראש השנה על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply