פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל-פיקודי – חזק – שבת מברכים בו חודש ניסן – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ויקהל-פיקודי – חזק – שבת מברכים בו חודש ניסן – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply