פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ואתחנן שבת נחמו – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת ואתחנן שבת נחמו – על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply