פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים שבת חזון ימי בין המצרים וצום תשעה באב על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים שבת חזון ימי בין המצרים וצום תשעה באב על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply