פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשיות מטות ומסעי וימי בין המצרים על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשיות מטות ומסעי וימי בין המצרים על פי הכללים והתכנים של הסוד הגלוי

Leave a Reply