פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת פנחס וימי בין המצרים על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

פניני באר בשדה – מי הבאר – מתוך התבוננות בפסוקי פרשת פנחס וימי בין המצרים על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

Leave a Reply