פניני באר בשדה מי הבאר מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים – שבת חזון על פי הכללים של הסוד הגלוי

פניני באר בשדה
מי הבאר
מתוך התבוננות בפסוקי פרשת דברים – שבת חזון
על פי הכללים של הסוד הגלוי

Leave a Reply