פניני באר בשדה – מי הבאר – התבוננות בסוד ‘מעשה המנורה’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בהעלותך על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי’

פניני באר בשדה – מי הבאר – התבוננות בסוד ‘מעשה המנורה’ מתוך התבוננות בפסוקי פרשת בהעלותך על פי הכללים והתכנים של ‘הסוד הגלוי

Leave a Reply