פניני באר בשדה – ליום המסוגל של ימי ‘ספירת העומר’ בו מתקנים ספירת ‘יסוד שביסוד’

פניני באר בשדה – ליום המסוגל של ימי ‘ספירת העומר’ בו מתקנים ספירת ‘יסוד שביסוד’

Leave a Reply