פניני באר בשדה – בשדה הקינות – מתוך התבוננות בפסוקי מגילת איכה לקראת יום צום תשעה באב

פניני באר בשדה – בשדה הקינות – מתוך התבוננות בפסוקי מגילת איכה לקראת יום צום תשעה באב

Leave a Reply