פניני באר בשדה – בשדה הפרשה, שושני השדה, מי הבאר – פרשת פיקודי – שבת חזק – ובו גם הכנה דרבה לימי הפורים המתקרבים

פניני באר בשדה – בשדה הפרשה, שושני השדה, מי הבאר – פרשת פיקודי – שבת חזק – ובו גם הכנה דרבה לימי הפורים המתקרבים

Leave a Reply