פניני באר בשדה ‘בשדה הפרשה’ – שבת פרשת משפטים שקלים – מברכים חודש אדר ה’תשפ”ג

להיות תמיד ‘אדם’ – ‘זיין שטענדיק א מענטש’ – אנושי משפחתי

Leave a Reply